WAARDIGHEID of ANGST? – Open brief van een huisarts

de scgreeuw Munch

WAARDIGHEID of ANGST? – vraag van een huisarts

“De dagelijkse huisartsenpraktijk leert mij hoe groot de schade is op financieel, psychosociaal en zelfs op somatisch vlak; gemiste pathologie doordat mensen de arts niet meer durven consulteren. “

Het doel van de lockdown was ‘flatten the curve’ om de zorgcapaciteit niet te overschrijden.

Ongeveer twee weken nu wordt iedereen met een hoestje, wat keelpijn, diarree of koorts en iedereen die een operatie moet ondergaan getest. Ook in alle zorginstellingen worden zowel de bewoners als het personeel getest. We testen dus zeer veel en zeer breed en het totaal aantal COVID-positieven ligt rond de 300 per dag. Op een bevolking van bijna 12 miljoen is dit zoeken naar de speld in een hooiberg. Veel curve is er dus niet meer.

De ziekenhuiscapaciteit was nooit te laag. Integendeel, een ongezien aantal mensen werkzaam in de zorgsector kwam op tijdelijke werkeloosheid.(1)
We hadden internationale hulp kunnen bieden. Had Europa de krachten gebundeld, waren er zeker minder mensen gestorven. Het tegendeel gebeurde: de grenzen werden gesloten.

Wel wisselen artsen internationaal zeer veel informatie uit met heldere, onderbouwde conclusies

Covid19 treft een aantal mensen zwaar, maar de grote meerderheid heeft geen verhoogd risico op een ernstig ziekteverloop of op overlijden.

De risicofactoren zijn gedefinieerd: mannelijk geslacht, ouderen (vnl. 85+), een BMI hoger dan 30, diabetes en onderliggende hart- en/of longziekte. Hoe meer risicofactoren iemand heeft hoe groter het risico, dat is logisch.

Oostenrijkse data (2) melden: geen overdracht in open lucht, geen overdracht in warenhuizen, geen overdracht op openbaar vervoer, geen overdracht in scholen, geen overdracht via oppervlakten (2,3). Kinderen werden besmet door een volwassen gezinslid, niet omgekeerd.

Conclusie is (4): om verspreiding en grote uitbraken (van COVID19, en breder genomen elke griep) te voorkomen zijn 4 maatregelen belangrijk:


  1. bijeenkomsten met meer dan 1000 personen bannen
  2. goede handhygiëne (niet schadelijk veel, zoals nu) en hoesten of niezen in de elleboogplooi
  3. tijdens een gesprek minstens één meter afstand houden (dit geldt niet voor kinderen)
  4. bij symptomen van infectie zichzelf in quarantaine plaatsen

De lockdown zelf en de trage exitstrategie dragen maximaal 2% bij aan de indamming van de pandemie, (4) maar verhinderen wel de belangrijke opbouw van groepsimmuniteit. Bovendien wordt elke dag – zelfs ieder uur – tastbaar dat het aanhouden van de maatregelen een massief impact heeft op de volksgezondheid. De risicobaten analyse is helder, nog vele decennia zullen wij de gevolgen dragen (5).

Waar is de vrije ruimte voor debat?

Het is ongezien dat er zo weinig differentiatie is in de beleidsgesprekken. Het is verontrustend hoe eenzijdig en weinig onderbouwd het wetenschappelijk debat is.
Het is schrijnend toezien hoe armzalig de beleidsvoering is.
Ik mis de stemmen van artsen, universiteiten, vakgroepen en professoren die een breder draagvlak kunnen bieden voor wat er momenteel gebeurt.
Ik mis de sterke, charismatische figuren die hun volk met trots vertegenwoordigen.
Ik mis aftoetsing bij de bevolking.
De blik blijft gericht op wat ons ziek maakt en oorlogsstrategieën worden gebruikt om de ziekte te bannen.
Waar is de stem die pleit voor gezondheid en die ziekte en dood integreert in ons bestaan?
Massaal veel geld wordt ingezet voor de bestrijding van ziekte maar we worden alsmaar zieker.
Inzetten op gezondheid is op lange termijn het enige wat rendabel is.

Waarom geen beleid dat gericht is op gezondheid?

Het is tijd om volgende thema’s hoog op de politieke agenda plaatsen.

Een betere verloning van al het zorgpersoneel in ziekenhuizen, woonzorgcentra, instellingen voor mensen met een handicap, ambulante settings zoals CAW’s, CGGZ’s, tele-onthalen, thuiszorg, …
Het gezondheidsbudget zou grotendeels besteed moeten worden aan PREVENTIE, met name kinderwelzijn, ‘flatten the curve’ van de gevolgen van onze welvaartmaatschappij (o.a. toename van het gemiddelde lichaamsgewicht van de bevolking, het toenemend aantal diverse verslavingen, oa van onze kinderen aan scherm), psycho-sociaal welbevinden, armoede, …
Verder dient met werk te maken van het verbod op gebruik van stoffen die schadelijk zijn voor mens en milieu, bv. kankerverwekkende pesticiden. Tevens een gratis eerstelijns gezondheidszorg en de opstart van zorgtrajecten voor mensen uit risicogroepen bv. pre-diabeten, … Werk maken van hogere taksen of volledig verbod op verkoop van ongezonde voedingsproducten, bv. gesuikerde dranken, snoepgoed, fastfood, transvetten is zeker nodig en tot slot zorg voor een gezond leefmilieu: gezonde lucht, voldoende groenpolen, veilige speelzones, verkeersluwe woonzones
Maar deze crisis bevestigt opnieuw dat ons huidig systeem niet inzet op gezondheid!

Er is maar één alternatief.
Iedereen moet zelf zijn verantwoordelijkheid opnemen.
De moderne mens is absoluut in staat deze keuze te maken. We zijn met z’n allen verantwoordelijk voor het welzijn van onszelf én ons leefmilieu. Niemand kan de ander nog met de vinger wijzen en de tijd van ‘ieder voor zich alleen’ is voorbij. Iedereen is verantwoordelijk voor het creëren van een gezonde sociale ruimte waarin authenticiteit, vrijheid en waardigheid van elke mens centraal staan.
Dat is de opdracht voor ieder van ons – wij, mensen van de 21ste eeuw.
Of kiezen we voor het andere? Ons verliezen in angst? Mondmaskers dragen zonder enige evidentie dat ze nut hebben?(6) Angstvallig opgesloten wachten op de volgende griep, die zeker, zoals elk jaar, doden zal eisen? In de herfst zal deze zich weer aanmelden. Misschien als RHINO20? Of als ADENO21? Naïef wachten op een vaccin (7) en ons verplicht laten vaccineren? Alsof we daarmee alles onder controle zullen hebben! Afstand nemen van onze vrijheid? Wetenschappers blindelings volgen in hun hypothetische theorieën? Toekijken hoe ons beleid de mensenrechten schendt en zijn verantwoordelijkheid ontloopt?

Geven we toe dat we nu fout bezig zijn?

Implementeren we de opgedane kennis rond covid19?
Vertrouwen we erop dat iedereen zijn verantwoordelijkheid neemt?
Zien we elkaar als gelijken en waardige burgers?
Zo ja, mag dan het controlesysteem ‘in haar kot’ en kan de burger in zijn waardigheid gezien worden?
Mogen kinderen dan opnieuw onschuldig zijn zonder zich de mogelijke moordenaars van hun grootouders te voelen?
Mogen de scholen dan eindelijk weer gewoon open? En mag er opnieuw contact zijn tussen klasgenoten, zonder mondmaskers en zonder afstand in een veilige omgeving waar iedereen zich vrij kan bewegen en ontwikkelen?
Mogen de leerkrachten – zonder angst voor het overtreden van ‘veiligheidsregels’ – hun kerntaak hervatten, nl. kinderen eerbiedig begeleiden in hun ontwikkeling tot gezonde en evenwichtige volwassenen?
Mogen de mensen in de woonzorgcentra uit de isolatie die hen en hun families ontredderd en met diepe trauma’s nalaat? Mogen oudere mensen dan weer sterven omringd door hun familie?
Mogen restaurants en café’s dan weer gewoon open zodat mensen weer een terrasje kunnen doen?
Mag de cultuursector dan gereanimeerd worden en mag de sportsector dan volledig open, zodat we beweeglijk, soepel en op een gezond gewicht blijven?

Kiezen we dan – nu en samen – voor gezondheid?

bronvermelding en duiding:

1) Duiding: er mocht enkel acute, noodzakelijke zorg geboden worden in de eerste weken. Pas op 4 mei mocht alle zorg hernomen worden mits strenge hygiënemaatregelen. Hierdoor kwam in de eerste periode een zeer groot deel van de zorg te vervallen en werden velen werkloos. Denk maar aan tandartsen, kinesisten, osteopaten, logopedisten, maatschappelijk werkers, podologen, gezondheidseducatoren,… Ook vele artsen en vnl diegenen die weinig acute pathologie zien of operatief werk doen zoals bv. (neuro)chirurgen, orthopedisten, dermatologen, plastische chirurgen,… hadden beduidend minder tot geen werk.Ook medisch administratieve en logistieke diensten vielen op een minimum terug.

2) Oostenrijkse data: https://orf.at/stories/3164624/ -https://www.ages.at/…/epidemiologische-abklaerung-am-beis…/

3) www.hbvl.be: ‘Duitse viroloog countert misvattingen’ -onderzoek van viroloog Hendrik Streeck, universiteit Bonn.

4) Epidemiologisch Bulletin 17, Robert Koch Instituut (RKI), DUITSLAND)

5) www.standaard.be: ‘tegen een virus kun je niet winnen’ – welzijnseconoom Paul Frijters

6) Duiding: wanneer de 4 vernoemde maatregelen gerespecteerd worden hebben mondmaskers geen bijkomend effect.

7) Duiding: de Coronavirustypes, dus ook SARS-COV2 zijn genetisch zeer variabel en muteerbaar. Deze is vergelijkbaar met die van het HIV en Hepatitis C virus. Voor beide is – ondanks intensief onderzoek – nog geen kwalitatief vaccin ontwikkelt in de voorbije 40 jaar.
meer info: Prof. Dr. Sucharit Bhakdi, medisch microbioloog en hygiënist, universiteit Mainz.

19 Mei 2020 – Dr. H. M. – huisarts in Gent

Categories: Tags: , ,

Geef een reactie

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.