Privacyverklaring

Wij zijn er van bewust dat u vertrouwen stelt in ons. Wij zien het dan ook als onze verantwoordelijkheid om uw privacy te beschermen. Op deze pagina laten we u weten welke gegevens we verzamelen wanneer u onze website bezoekt en wanneer u cliënt bent bij ons. Waarom we deze gegevens verzamelen en hoe we hiermee uw gebruikservaring verbeteren. Zo weet u waar u aan toe bent.

Privacybeleid, versie 1 – 27 mei 2017 – Herbs of the Gods

De Privacyverklaring voor bezoekers geldt voor iedereen die de website herbsofthegods.com bezoekt.

Beheer
De website herbsofthegods.com staat onder beheer van Matijn Goossens. De contactgegevens zijn te vinden op herbsofthegods.com.

Gegevens van bezoekers
Sommige gegevens die voortkomen uit één of meer bezoeken aan herbsofthegods.com worden permanent bewaard, maar wel anoniem. De gegevens zullen dus nooit te herleiden zijn naar een persoon of organisatie.

Herbsofthegods.com zorgt voor een goede beveiliging van de opgeslagen gegevens.
Herbsofthegods.com kan de gegevens die door de klant verstrekt worden onder meer voor de volgende doeleinden gebruiken:

Het sturen van één of meerdere mails zoals, maar niet beperkt tot, een mail waarin inloggegevens vermeld staan.

Het (incidenteel) onder de aandacht brengen van een product, tip, handigheid etcetera, waarvan wij van herbsofthegods.com denken dat het kan bijdragen tot een meer succesvolle website voor de bezoeker.

Cookies
Herbsofthegods.com maakt gebruik van cookies om de functionaliteit van bepaalde pagina’s van de website te optimaliseren. Cookies zijn kleine tekstbestanden die door een pagina van de website op de computer van de bezoeker worden geplaatst. In zo’n cookie wordt informatie opgeslagen zoals bepaalde voorkeuren van de bezoeker. Daardoor kan herbsofthegods.com de bezoeker bij een volgend bezoek nog beter van dienst zijn.

De bezoeker kan zelf bepalen hoe er met cookies omgegaan moet worden. Hij kan zijn browser zo instellen dat die het gebruik van cookies toestaat, niet toestaat of gedeeltelijk toestaat. In dit laatste geval kan worden ingesteld welke websites cookies mogen plaatsen. Bij alle overige websites wordt het dan verboden. Deze mogelijkheid wordt door de meestgebruikte moderne browsers geboden.

Cookies kunnen altijd van een computer worden verwijderd, ook weer via de browser.

Vragen
Bezoekers kunnen met hun vragen over dit Privacybeleid terecht bij herbsofthegods.com. De contactgegevens staan vermeld op de website die genoemd wordt in lid 1 van dit Privacybeleid.

Vrijwaringsclausule
Herbsofthegods.com is gerechtigd de inhoud van  Privacybeleid te wijzigen zonder dat de bezoeker daarvan op de hoogte wordt gesteld. Het doorvoeren van de wijziging op de website is daarvoor afdoende.

De Privacyverklaring voor Cliënten is een aanvulling op de Privacyverklaring voor Bezoekers en geldt voor iedereen die gebruik maakt van diensten of goederen aanschaft via herbsofthegods.com.

Gegevens die door de cliënt verstrekt worden:
Herbsofthegods.com kan de gegevens die door de cliënt verstrekt worden voor de volgende doeleinden gebruiken:

Het verwerken van de bestelling van goederen of voor het uit voeren van een bepaalde dienst.

Het sturen van één of meerdere mails die betrekking hebben op het bestelde, zoals, maar niet beperkt tot, een mail waarin inloggegevens vermeld staan.

Het (incidenteel) onder de aandacht brengen van een product, tip, handigheid, publicatie, etcetera, waarvan herbsofthegods.com denkt dat het kan bijdragen tot een meer succesvolle beleving van onze website voor de klant.

Gegevens verstrekken aan derden:

Gegevens die door de klant aan herbsofthegods.com zijn verstrekt zullen nooit aan derden worden doorgegeven. Er is echter één uitzondering op deze, namelijk wanneer er een gerechtelijk bevel is uitgevaardigd om gegevens te verstrekken.

Beveiliging SSL-certificaat:
De gegevens die de klant aan herbsofthegods.com verstrekt, worden in een beveiligde omgeving opgeslagen. Ook de verbinding met de website wordt beveiligd met een SSL-certificaat die er voor zorgt dat de gegevens die u op onze website invoert versleuteld worden.

Aanpassing van klantgegevens:
De klant heeft te allen tijde de mogelijkheid om de verstrekte gegevens te wijzigen. Herbsofthegods.com kan de klant in een dergelijk geval vragen om de wijziging op een door herbsofthegods.com voorgeschreven wijze door te geven en in sommige gevallen kan legitimatie worden verlangd.

Aanpassen/uitschrijven nieuwsbrief:
Onderaan iedere mailing vindt u de mogelijkheid om uw gegevens aan te passen of om u af te melden.