LOCKDOWN! Oude verhalen en een nieuw verhaal, en hoe ga ik er mee om…

Lockdown


ik moet het echt even kwijt… Ik wordt namelijk aangesproken en ter verantwoording geroepen aangaande informatie die ik verspreid op sociale media en in mailings. Door allerlei mensen, onbekenden, maar ook persoonlijke vrienden, familie en kennissen. Mensen waar ik het niet van verwachte, lijken een rol te spelen in dit verhaal…en onthoudt… het is slechts een verhaal. 
Haak alsjeblieft niet af als je het niet leuk vind of teveel schrijffouten tegen komt, maar zit dit even uit met mij tot het eind…probeer mij te ontvangen, want we mogen ook even ontspannen. En dat kan nu ook dankzij deze Lockdown! En dit?
Dit eindigt in een verhaal van Liefde…


Lieve Mensen,
Laten we ons voor de gek houden? Of is dit een manier om er mee om te gaan. Om de shock te verwerken…
Mensen lijken blindelings te vertrouwen, te accepteren en te geloven wat de overheid ons nu oplegt. Kliklijnen, roadblocks, overgelaten aan de willekeur van politie en… verplichte vaccinaties en 5G Nog altijd lijkt men er niet omheen te kunnen kijken, terwijl ik toch altijd met jullie deel wat er werkelijk gaande is…. Zelfs mensen die mij door en door kennen…

Jullie waren er toch ook bij…. Al die tijd…
Jullie kennen ook al die verhalen…
Weet je nog?

 • Als kind kwamen wij  op verjaardagen en daar stonden potjes met sigaretten op tafel. Roken deed iedereen. langzaam in de jaren 80 kwam naar buiten dat tabaksfabrikanten en overheden logen en decennia lang wisten dat roken zeer schadelijk was
 • 8 mei 1992, Ik was 17 jaar;  De demonstratie tegen de bezuinigingsmaatregelen van het kabinet Lubbers in Den Haag. En hoe 20.000 mensen met grof geweld door de politie uit elkaar werden geslagen en de stad doorgejaagd werden. Ik zag bijvoorbeeld hoe een vader met een driejarig kind op zijn arm, met wapenstokken, tot bloedens toe op het hoofd werd geslagen,  En hoe dit niet door de media naar buiten werd gebracht.
  Zoveel bloed en geweld had ik nog niet eens op tv gezien… dat is  voor 17 jarige tegenwoordig wel anders!  En al die andere keren dat we geconfronteerd werden met politiegeweld en onderdrukking.
 • Of het verhaal van 4 oktober 1992; de Bijlmerramp. Dat vrachtvliegtuig, een Israëlische boeing 747, dat op een flatgebouw in de Bijlmermeer was neergestort. Waarbij er mysterieuze mannen, met witte pakken en maskers op, ter plaatsen kwamen  om iets te verdoezelen of op zijn minst de gevolgen van chemische of radioactieve stoffen te beperken. En niemand leek te weten wie die pakken waren.
  Gefutsel met bewijslast:
  Eerst bleek de luchtverkeersleiding op Schiphol wel bekend te zijn met het feit dat er een chemische lading op het vliegtuig aanwezig was. “Onvergeeflijk!” noemde Premier Kok het, “om die kennis achter te houden”; zodat honderden hulpverleners onbeschermd aan het werk gingen…
  En later tijdens de parlementaire enquête bleek helemaal niets over de lading bekend te zijn. Om vervolgens aan het eind van die parlementaire enquête, wel een vrachtbrief uit de hoge hoed getoverd te krijgen. Waaruit natuurlijk bleek dat er zeker geen chemische of radioactieve lading aanwezig was. Dus al die zieken in de Bijlmer hadden het tussen hun oren zitten. En over de witte pakken werd niet gesproken…
 • Of het drama dat voltrok op 11 juli 1995 weet je nog… het bloedbad van Srebrenica! Hoe Nederlandse soldaten onder direct gezag van onze minister enkel mochten toekijken naar de deportatie en genocide van 8000 moslimmannen. Iedereen waste zijn handen in onschuld. Het was  Generaal Mladić van het Bosnisch-Servisch leger. Hij had het gedaan… in zijn eentje gelijk Hitler al die joden had gedeporteerd en in zijn eentje had vergast.
 • Voor de Belgen, maar het gaat verder dan hun landsgrenzen en het borrelt al 40 lang zichtbaar onder de oppervlakte, als we maar willen graven, getuige het recente Pizzagate! (Google het maar)
  Het verhaal van 13 augustus 1996: De schokkende arrestatie van Dutroux. Die in 1989 al was veroordeeld voor 13 jaar wegens verkrachting van 5 minderjarige meisjes, doch naar drie jaar was vrijgelaten door de toenmalige minister Melchior Wathelet. Dutroux zelf beweerde slechts een klein radertje te zijn in een veel groter netwerk en in opdracht te handelen. Hierbij werd zelfs de betrokkenheid van hooggeplaatste mensen en leden van het Belgisch Koningshuis geïmpliceerd. Allemaal in de doofpot. Dutroux werd pas in 2004 veroordeeld. Acht jaar hadden ze ervoor nodig!
  Weet je nog?
 • November 2000 hoe George W. Bush met gegoochel van stemmen en hertellingen door zijn broer in Florida nipt president werd van de VS. En onder zijn wacht… 
 • 11 september 2001;  2 vliegtuigen in het World Trade Center vlogen, 1 ogenschijnlijk verdampte na de crash en 1 verdween in het Pentagon. Het leek een goedkope Hollywoodfilm. Het werd heel snel duidelijk dat het een inside job was. Doch de wereld raakte betrokken in oorlogen die niet gerechtvaardigd bleken te zijn.
 • 1 januari 2002; de introductie van de Euro. En hoe alles in korte tijd niet twee keer zo duur werd…
 • 6 mei 2002; Pim Fortuin. Rest In Peace!
  Hij was onze Trump, niet corrupt en niet corrupt te krijgen. De kogel kwam van Links? En Mat Herben defensiespecialist van LPF had een lijntje met Pim. En beweerde in het debat in de Tweede Kamer dat Pim hem vanuit de Hemel had laten weten dat de Joint Strike Fighter ineens wel kon doorgaan.
 • 2008; de Bankencrisis. Onstaan door obscure opties op hypotheken in de VS. Miljarden staatssteun die in de banken gepompt werden. En jij veroordeeld werd je huis af te staan omdat je je hypotheek niet meer kon opbrengen? 
 • En al die bezuinigingen die daarop volgden…En al die ontslagen….
 • En dan kunnen we het ook nog hebben over dat er al vanaf de overgang van het millennium wordt gesteggeld over Round-up en het gevaar van glyfosaat en genetisch gemanipuleerde voeding. Kerncentrales open dicht, open dicht… open… Terwijl ze uit elkaar barsten. Vaccinaties….
 • Monsanto papers: Uit interne mails van het Amerikaanse bedrijf Monsanto, die door Amerikaanse gerecht in maart 2017 naar buiten werden gebracht, bleek dat Monsanto literatuurstudies bedacht en vervalste die de schadelijkheid van glyfosaat betwisten.  Om die reden werd Bayer als rechtsopvolger van Monsanto veroordeeld tot het betalen van een schadevergoeding van circa 80 miljoen dollar aan een ziek geworden gebruiker.
 • En dan…. al die aanslagen om je bang te krijgen voor het gevaar van de Islam! Gesteund door een walgelijk politiek discours. En de daders… Straatschoffies uit onze eigen grootstedelijke buurten, die al van jongs af aan in aanraking kwamen met politie en justitie. Misschien wel eens echt tot Allah gebeden hadden en vanuit hun culturele achtergrond zijn naam gebruikten. Echter vanwege drugs, diefstal en geweldsmisdrijven een hoger aantal jaren in de  gevangenis hadden gezeten dan het aantal keren dat ze een Moskee hadden bezocht… Keiharde criminelen die ineens extremistische religieus geworden zijn…..en in naam van Allah plegen ze verschrikkelijke zelfmoordaanslagen met honderden slachtoffers… Dit heeft niets met Islam te maken….

Verdeel en heers … weet je nog?

Zijn jullie het vergeten? En al die keren, door al de jaren heen…  Wanneer we elkander spraken over dit soort zaken, vrienden en familie op feestjes. Zelfs mijn buren op straat en mijn drinkebroers die ik sprak op eenzame nachten in de kroeg wanneer ik mijzelf verdronk in ellende… Zijn jullie het vergeten? Iedere keer konden we het over veel dingen eens worden. Toch?

“Ja, je hebt gelijk”,”We worden voor de gek gehouden”, “De politiekers liegen allemaal” “Nee, je kan de media niet vertrouwen”,”Ach, het gaat alleen maar over het geld”, En”Ja, de farmaceutische industrie kan je niet vertrouwen”,”Genetisch gemodificeerde voeding wordt ongevraagd door onze strot gedouwd”,Of
“ja, kernenergie uit die oude onveilige centrales zou niet mogen”.”Het is belachelijk dat we bepaalde planten niet mogen gebruiken als medicijn”,”De zinloze overproductie van consumptiegoederen is erg”,”Schandalig apparaten worden met chips uitgerust om na de garantietermijn stuk te gaan
“Ja, dit kan zo niet langer doorgaan…”
Zijn we dat vergeten? Waren we het er niet al over eens?

Oké! Goed! Het zijn slechts verhalen uit verleden… En natuurlijk in het verleden behaalde resultaten, bieden geen garantie voor de toekomst, Echter… Denk jij, Lieve jij…Denk jij werkelijk dat de overheid nu ineens het beste met ons voor heeft? Terwijl er zeer belangrijke dingen over ons hoofden wordt uitgespeeld, pratende over de economie en armoede bij jou in de straat, ecologie, gezondheid, de politieke crises in vele landen … wereldwijd, de gele hesjes, crises in de zorg, onderwijs, sociale zekerheid, kunst & cultuur, Klimaatcrisis
En dan praten we nog niet over depressies, werkdruk, stijgende lasten, stress en burnout.
En we maken ruzie over Corona, 5G en verplichte vaccinaties. 
Moeten we het er echt weer over hebben?
Al die verhalen?
Ben je het vergeten?
Wil je het weten?! Of weet je niet…? Weet je niet hoe dit te verwerken en hoe je er ook mee om kan gaan….
“Ja maar….Er gaan echt mensen dood, hoor”
“… je denkt toch niet…?… nee onze regering…de mensen waar ik zelf op heb gestemd…? …
“Allemaal complottheorie…!” 
“Hoe weet je nu dat ze liegen…?”
“Waarom hoor ik dat niet in de media….?”
“Hoe kunnen ze dit dan ongestraft blijven doen…? …………””……””…….echt?”

“JA!”ECHT!”

” BEN JE HET VERGETEN! MOETEN WE HET ER ECHT WEER OVER HEBBEN?”

“Al die verhalen …Waren wij het er niet al over eens….?”

” …tja…  …het is misschien echt…., …maar…. …wat kan IK er aan doen? “”Wat wil je dat ik doe, Matijn?”

Niets! Doe helemaal niets, maar alsjeblieft, vergeet het niet. Verwerk het, en laat de waarheid tot je doordringen, neem het tot je en verwerk het, verteer het…Alsjebieft wat je ook wel doet, VERGEET HET NIET!


De waarheid is niet iets wat je verteld wordt, de waarheid is iets dat je leert wanneer je naar binnen gaat.


Oke! Blijf nog even bij me ik weet het het wordt een lang verhaal, en ik beloof je: dit was de laatste keer dat ik dit naar boven bracht. Straks vertel ik over een nieuw verhaal en hoe ik er mee om ga. Niet dat jij er wat mee moet, maar je mag je laten inspireren en ik ben dankbaar dat je tot hier toe hebt volgehouden en dat je bereidt ben mij te ontvangen.


Sinds recent vertel ik mijzelf een nieuw verhaal en wens ik dat we deze situatie kunnen gebruiken om hier uit te komen. We hebben nu de gelegenheid thuis goed in te voelen en te verbinden met ons zelf. Om in die verbinding een proces te ervaren… En al die verhalen zoals eerder genoemd en mijn eigen persoonlijke verhalen van lijden die ik met me mee droeg en waarvan ik dacht dat die mij maakte tot wat ik ben geworden…, te laten voor wat ze zijn. Immers, het zijn slechts verhalen. Ik realiseer mij nu dat ik door die verhalen mijzelf voor de gek hield, en daarmee ook de mensen om mij heen. Gevangen in verhalen die in mijn hoofd zaten.

Dit proces versnelde bij mij zo vanaf eind 2019, opnieuw. Op het hoogtepunt van het zelfdestructieprogramma waar ik in zat. Drank, drugs en slapeloze nachten en niet of nauwelijks eten. Na aanleiding van de beperkingen, veronderstellingen en overtuigingen in mezelf die gedurende een lange periode van depressie en langdurige overbelasting van mijn draagkracht mij voledig verlamde.
Ik heb mijzelf toen fysiek stil gezet, ik legde mijzelf een Lockdown op. Ik besloot om te stoppen en niet meer naar buiten te gaan, behalve voor het hoognodige. Pas na 40 dagen stilstand begon ik binnen in mij beweging te ervaren en begon ik weer te voelen. In die verstilling kon ik dieper zakken in mijzelf. ik vertraagde en kon herinneren. Vanaf dat ik de vertraging kon ervaren kwam er een nog subtielere beweging en in die beweging ontstond een ruimte. Een ruimte om meer te voelen. Doorvoelend kon ik nog diepere herinneren en naar binnen gaan en nog meer vertragen. Tot het moment dat er stilte ontstond. Rust.
Na vele jaren vooral in de verhalen van mijn hoofd vast gezeten te hebben, ervaarde ik in de rust, de wijsheid vanuit de verbinding met mijn lichaam in het nu. Verbonden met mijn bekken, waar ik jaren niet toe kan afdalen door in het hoofd te blijven zitten. Het bekken, de sacrale kom waar mijn ziel rust vind en herinnert wat verbindt, …met de werkelijkheid van het nu en het zijn. Maar ook mijn Hart, dat verstropt zat en bezwaard was door die verhalen en bijna faalde, zich nu weer opende waardoor het leven opnieuw begon te stromen, en een natuurlijk ritme sloeg.
Dankzij dat ritme van de herinnering van mijn hart en de connectie met mijn ziel realiseerde ik mij de functie van de uitgestrektheid van mijn Geest, die eindeloze hoeveelheid mogelijkheden ziet om uit te kiezen en te geweten, in verbinding met het geheel, wat er te doen staat. Te doen, wat er voor mij toe doet. Geweten, nederig en bewust realiserend dat ik, gelijk wij allemaal, één zijn met de Aarde, onze Moeder, die mij en al onze verwanten huisvest. En dat zij immer van me heeft gehouden en ons allemaal immer blijft koesteren en liefhebben. Dat ik verbonden ben met Vader Hemel hij immer over ons waakt, en ons verwarmt met de Zon en  ’s nachts bijlicht met Zuster Maan.
Ik herinnerde mij opnieuw dat er veel steun wordt geboden door waarneembare, maar ook verborgen krachten, en dat hulp en steun aanwezig is in het proces dat het leven zelf is. Het mysterie ontvouwt zich in een proces dat aan verandering onderhevig is. Verandert voor mij, speciaal voor mij.  En verandert… door mij en dat ik daar invloed op heb.
Nu ik bereid bent dit te zien en aanvaard dat er niets meer valt te halen in deze wereld, kan ook dit verhaal stoppen. En mag ik het werkelijke zelf ervaren. En mag ik het zelf tonen en inbrengen. Vanuit Liefde, genegenheid en bereidwilligheid. Het gaat niet meer om mij… of jou. Wij –  zij. Het gaat niet meer over het gelijk hebben. het gaat niet over goed of fout. En het gaat ook niet meer over wat je doet. Het gaat over zijn… Authentiek zijn.

Hoe ga ik er mee om?
Door er te zijn in een ruimte in het nu, die ruimte te bewaren. En Zelf te bevragen: Wat voel ik? Waar ben ik, fysiek, in mijn lichaam? Wil ik ontvangen? Kan ik ruimte bewaren en wat kan ik thuis brengen? Wat heb ik te brengen in deze wereld? Wat creëer ik hier mee? Draagt dit bij?
Durf ik de eenheid te eren en te omarmen… Wanneer het Zelf het mysterie ervaart….en aanvaard een onlosmakend deel te zijn van het geheel, aanwezig in mijn eigen wijze lichaam, dan breng ik iets in de wereld, en kunnen wij samen in communicatie verbinden en een creatieve samenleving ontwikkelen. En in verbinding werkelijk vrij zijn. Ik nodig je uit mee op pad te gaan. In dit proces wat het leven is, te gaan staan. Spring in het proces dat je letterlijk samen houdt, jou lijf om te geweten, het juiste te doen in dit leven. Het proces om goed te zijn en het beste in jezelf naar boven te halen. En alsjeblieft vraag hulp als het je even moeilijk af gaat. En alsjeblieft biedt hulp op momenten dat ik het moeilijk heb. 
Laten we nu afspreken dat we er voor elkaar zijn. Want eensgezind staan we sterk! Samen maken we een nieuw verhaal over een nieuwe vrije wereld.

Ik ontvang je graag! In vrede! Dankbaar in een verhaal van Liefde
Together we stand, divided we fall!
Trust the process!

Aho

Categories: Tags: , , ,

Geef een reactie

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.