Griepvaccin verhoogt de kans op verspreiding van griep

Een provocerende nieuwe studie naar de transmissie van griepvirussen toonde aan dat proefpersonen 6,3 keer meer aërosolafscheiding van griepvirusdeeltjes hadden als ze in het huidige en het vorige seizoen werden gevaccineerd in vergelijking met proefpersonen die niet waren gevaccineerd in die twee seizoenen.


Vertaald van een artikel van onze vrienden van GreenMedInfo.

Flu Vaccine Increases Your Risk of Infecting Others by 6-Fold, Study Suggests
Written By: GreenMedInfo Research Group


 

Dit blijkt uit onderzoek gepubliceerd met de titel “Infectious virus in exhaled breath of symptomatic seasonal influenza cases from a college community” gepubliceerd in PNAS (Proceedings of the National Academy of Science).

Uit het onderzoek bleek dat dragers van het griep virus grote hoeveelheden infectieus influenzavirus uitademen, en dat, in tegenstelling tot wat je verwacht, niezen zeldzaam is wanneer je griep hebt en niet van belang is bij aërosolvorming met het influenzavirus; ook hoesten is niet vereist om deze deeltjes door te geven. Gewoon ademen blijkt het griepvirus al te verspreiden het. Bovendien bleek uit de studie dat mannen griepvirussen met grotere hoeveelheden fijne aerosolen uitscheiden dan vrouwen, vrouwen hoesten vaker. Maar het meest opvallende aan de studie was de volgende bevinding:

“6.3 (95% CI 1.9-21.5) keer meer aërosolsverlies tussen gevallen met vaccinatie in het huidige en het vorige seizoen vergeleken met hen die geen vaccinatie hebben gehad in die twee seizoenen.”

Lees het volgende voor meer informatie over het onderzoek en hoe het uitgevoerd werd:

“We screenden 355 symptomatische vrijwilligers met acute respiratoire aandoeningen en rapporteerden 142 gevallen met bevestigde influenza-infectie die 218 gepaarde nasofaryngeale (NP) en 30 minuten durende ademmonsters (grove> 5-μm en fijne ≤ 5-μm fracties) op dagen 1-3 opleverden, na het begin van de symptomen. We hebben het aantal RNA-kopieën beoordeeld voor alle monsters, gekweekte NP-afnames en fijne aerosolen.”

“We vonden infectieus virus terug in 52 (39%) van de fijne aerosolen en 150 (89%) in de NP-afnames met geldige kweken. De geometrische gemiddelde RNA-kopieaantallen waren 3,8 x 104/30 minuten fijn, 1,2 x 104/30 minuten grof aërosolmonster en 8,2 x 108 per NP-wattenstaafje. Fijn en grof aërosolviraal RNA was positief geassocieerd met de body mass index, het aantal keer hoesten en negatief geassocieerd met vorderen in tijd sinds het begin van de symptomen in aangepaste modellen.”

“Fijn aërosolviraal RNA was ook positief geassocieerd met het hebben van griepvaccinatie voor zowel het huidige als voorafgaande seizoen.  Viraal RNA van NP-afnames waren positief geassocieerd met bovenste luchtwegsymptomen en negatief geassocieerd met leeftijd, maar was niet significant geassocieerd met viraal RNA van fijne of grof-aerosol of hun predictors. Niezen was zeldzaam en niezen en hoesten waren niet nodig voor het genereren van infectieuze aerosolen. Onze observaties suggereren dat influenza-infecties in de bovenste en onderste luchtwegen gecompartimenteerd en onafhankelijk zijn.”

Het is duidelijk dat als deze bevinding accuraat en reproduceerbaar is, je door griepvaccinatie waarschijnlijk sneller anderen kunt infecteren. Of erger nog, het kan ook tot gevolg hebben dat u meer kans loopt om influenza op te nemen. Zo bleek uit een Canadese studie uit 2010 die 4 observationele studies bestudeerde, dat de H1N1-vaccinatie in 2008-2009 in de lente / zomer van 2009 geassocieerd was met een 1,4 tot 2,5 maal verhoogd risico op medisch begeleide H1N1-ziekte.

En dit is slechts het topje van de ijsberg.  Meer informatie aangaande het gebrek aan bewijs voor doeltreffendheid van het griepvaccin: http://www.greenmedinfo.com/blog/shocking-lack-evidence-supporting-flu-vaccines

Vertaald van een artikel van onze vrienden van GreenMedInfo.

http://www.greenmedinfo.com/

Flu Vaccine Increases Your Risk of Infecting Others by 6-Fold, Study Suggests

Written By: GreenMedInfo Research Group

Kom meer te weten over het griepvaccin:

The Shocking Lack of Evidence Supporting Flu Vaccines

Colostrum Three Times More Effective than Flu Vaccine

A Shot Never Worth Taking: The Flu Vaccine

Ook op GreenMedInfo:
Er zijn goed gedocumenteerde iatrogene effecten van gebruikelijke vaccins zoals MMR en Rotavirus Vaccins, waaronder virale bijdrage en infectie na vaccinatie. Met andere woorden, er is een aanzienlijk aantal bewijzen dat de gevaccineerden de niet-gevaccineerde daadwerkelijk infecteren. Hier zijn enkele van eerdere rapporten over dit fenomeen op GreenMedInfo:

Op de website van GreenMedInfo hebben ze een bescheiden 500 studies verzameld die aantonen dat de onbedoelde, nadelige effecten van veel vaccins opwegen tegen de beweerde voordelen. Deze kan je allemaal inzien op http://www.greenmedinfo.com/anti-therapeutic-action/vaccination-all

http://www.greenmedinfo.com/

Visit our Re-post guidelines

©January 28th 2018 GreenMedInfo LLC. This work is reproduced and distributed with the permission of GreenMedInfoLLC. Want to learn more from GreenMedInfo? Sign up for the newsletter here http://www.greenmedinfo.com/greenmed/newsletter.”

Categories: Tags: , , ,

Geef een reactie

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.