Feiten over Covid19

Corona-virus en andere luchtweginfecties.... versterk vooral je weerstand!

Feiten over Covid-19 om de lezer in staat te stellen zelf tot een realistische inschatting van de risico’s te komen. De feiten zijn door deskundigen uit verschillende disciplines bijeengebracht en volledig van referenties en links voorzien.

“De enige manier om de pest te bestrijden is eerlijkheid.” Albert Camus (1947)

Bron: https://swprs.org/ Bijgewerkt: 1 juli 2020; Vertaald door: wakkermens.info
Talen: CZ, DE, EN, EO, ES, FR, FI, HBS, HE, HU, IT, JP, KO, NL, NO, PL, PT, RO, RU, SE, SI, SK, TR

Overzicht

 1. Volgens de laatste immunologische en serologische studies is de letaliteit van Covid-19 (IFR) in totaal ongeveer 0,1% en ligt dus in de orde van grootte van een hevige griepgolf (influenza).
 2. In landen als de VS, Groot-Brittannië en ook Zweden (zonder lockdown) ligt de mortaliteit sinds het begin van dit jaar in het bereik van een hevige griepepidemie; in landen als Duitsland en Zwitserland liggen de sterftecijfers in het bereik van een milde griepepidemie.
 3. Het overlijdensrisico voor mensen op schoolgaande en werkende leeftijd – zelfs in de hotspots dezer aarde – is ongeveer hetzelfde als het risico van een dodelijk ongeval tijdens het dagelijkse woon-werkverkeer. Het risico werd aanvankelijk overschat omdat mensen met milde of géén symptomen niet werden meegeteld.
 4. Ongeveer 80% van de positief geteste mensen vertoont geen symptomen (is asymptomatisch). Zelfs in de leeftijdsgroep van 70 tot 79 jaar zijn ongeveer 60% van de mensen asymptomatisch. Meer dan 95% van alle mensen vertoont hooguit gematigde verschijnselen.
 5. Ongeveer 60% van alle mensen heeft al een zekere cellulaire achtergrondimmuniteit tegen Covid-19, dankzij contact met bestaande coronavirussen (d.w.z. verkoudheidsvirussen). De aanvankelijke veronderstelling dat er geen immuniteit tegen Covid-19 bestond, was onjuist.
 6. De mediane leeftijd van de overledene is in de meeste landen (inclusief Italië) meer dan 80 jaar (bijv. in Zweden op 86 jaar) en slechts ongeveer 4% van de overledene had geen ernstige bestaande ziekten. Het sterfte-profiel komt dus in wezen overeen met de normale sterfte.
 7. In de meeste landen vonden ongeveer twee derde van alle sterfgevallen plaats in verpleeghuizen, die kennelijk geen profijt hadden van de algemene lockdown. Bovendien is het vaak niet duidelijk of deze mensen inderdaad aan Covid-19 zijn overleden, of aan weken van stress en isolatie.
 8. Ongeveer 30% van alle extra sterfgevallen werd niet veroorzaakt door Covid-19, maar was een gevolg van de lockdown, paniek of angst. Zo is het aantal behandelingen van hartaanvallen en herseninfarcten met 60% gedaald , omdat patiënten niet meer naar een ziekenhuis durfden te gaan.
 9. Zelfs bij de zogenaamde “Covid-19-sterfgevallen” is het vaak niet duidelijk of ze aan of met het virus stierven (d.w.z. door een reeds bestaande aandoening)  of dat “verdachte gevallen” eenvoudigweg niet werden getest. De officiële cijfers weerspiegelen deze verschillen vaak niet.
 10. Veel berichten in de media, waarna jonge en gezonde mensen aan Covid-19 overleden, bleken niet te kloppen: veel van deze jongeren waren niet aan Covid-19 overleden, of hadden al ernstig aandoeningen (b.v. een onopgemerkte leukemie), of waren 109 in plaats van 9 jaar oud. De vermeende toename van de ziekte van Kawasaki bij kinderen was eveneens een valse melding.
 11. Een regionale verhoging in de sterftecijfers kan ook daardoor ontstaan, ​​dat vanwege infecties of paniek de ouderen- of ziekenzorg instort, of dat er additionele risicofactoren aanwezig zijn, zoals een ernstige luchtvervuiling. Dubieuze maatregelen aangaande de lichamen van de overledenen, leidden soms tot extra knelpunten bij begrafenissen en crematies.
 12. In landen als Italië en Spanje, maar soms ook in het Verenigd Koninkrijk en de Verenigde Staten, hadden griepepidemieën al in het verleden tot een overbelasting van ziekenhuizen geleid. Momenteel staan ca. 15% van de artsen en verpleegsters onder quarantaine, zelfs zonder symptomen.
 13. De vaak getoonde exponentiële curven van de stijging van ‘corona-gevallen’ zijn misleidend, omdat ook het aantal tests exponentieel was toegenomen. In de meeste landen bleef de verhouding tussen positieve tests en het totale aantal van de tests (de zogenaamde positief-ratio) constant tussen 5% en 25% of nam slechts licht toe. De piek van de verspreiding hadden de meeste landen reeds vóór de lockdown bereikt.
 14. Landen zonder uitgaansverbod, zoals Japan, Zuid-Korea, Wit-Rusland en Zweden, vertonen geen negatievere trend dan andere landen. Zweden werd zelfs door de WHO als voorbeeldmodel geprezen en profiteert nu van een hogere mate aan immuniteit.
 15. De vrees voor een tekort aan beademingsapparatuur was niet terecht. Volgens longartsen is invasieve beademing (intubatie) van Covid-19 patiënten, die voor een deel uit vrees voor het virus werd toegepast, vaak ook contraproductief en kan de longen bovendien nog verder beschadigen.
 16. In tegenstelling tot de aanvankelijke hypothesen, hebben verschillende studies aangetoond dat er geen bewijs is voor verspreiding van het virus door aërosolen (in de lucht zwevende deeltjes) of door smeerinfecties (b.v. op deurgrepen of smartphones). De belangrijkste bron van besmetting is direct lichaamscontact of druppeltjes bij het hoesten en niezen.
 17. Er is geen wetenschappelijk bewijs voor de effectiviteit van maskers bij gezonden of mensen zonder symptomen. Integendeel, experts waarschuwen zelfs dat deze maskers de ademhaling belemmeren en “kiemdragers” kunnen worden. (meer informatie hierover)
 18. Veel ziekenhuisbedden in Europa en de VS werden niet benut, ziekenhuizen bleven leeg en moesten zelfs tot werktijdverkorting overgaan. Miljoenen operaties en behandelingen werden afgelast, waaronder ook kankeronderzoek en orgaantransplantaties.
 19. Verschillende media-instellingen werden erop betrapt de situatie in klinieken te dramatiseren, soms zelfs met manipulatieve beelden. Over het algemeen heeft de onserieuze berichtgeving door bepaalde media, de angst bij de bevolking gemaximaliseerd.
 20. De internationaal gebruikte virus-testkits zijn foutgevoelig en kunnen fout-positieve en fout-negatieve resultaten opleveren. De officiële virustests zijn door tijdgebrek klinisch gevalideerd en kunnen soms ook positief reageren op andere corona-virussen.
 21. Talrijke internationaal gerenommeerde experts op het gebied van virologie, immunologen en epidemiologen zijn van mening dat de getroffen maatregelen contraproductief zijn en bevelen de snelst mogelijke natuurlijke immunisatie van de algemene bevolking aan en extra bescherming voor de risicogroepen.
 22. Er is nooit een medische reden geweest om de scholen te sluiten, omdat het risico van ziekte en overdracht bij kinderen extreem laag is. Ook voor kleine klassen, maskers of afstandsregels op scholen is er geen medische reden.
 23. De bewering dat uitsluitend (hevige) Covid-19, in tegenstellin tot influenza, andere aandoeningen zoals tromboses en longenembolieën zou kunnen veroorzaken, is niet waar. Al sinds ruim 50 jaar is bekend dat een hevige influenza het risico op tromboses en embolieën enorm vergroot.
 24. Verscheidene medische deskundige noemen een onder tijdsdruk ontwikkeld coronavirus-vaccins onnodig of zelfs gevaarlijk. In feite heeft het vaccin tegen de zogenaamde Mexicaanse griep in 2009 geleid tot ernstige neurologische klachten en resulteerde tevens in schadeclaims in miljoenenhoogte. Bij het testen van corona-vaccins  zijn er reeds ernstige complicaties opgetreden.
 25. Een wereldwijde griep- of corona-pandemie kan uiteraard meerdere seizoenen voortduren, maar veel studies over een ‘tweede golf’ zijn gebaseerd op zeer onrealistische veronderstellingen, zoals een gelijkmatig verspreid risico van ziekte en overlijden in alle leeftijdsgroepen.
 26. Verschillende verpleegkundige, b.v. in New York City, hebben medische fouten met dodelijk afloop bij Covid-patiënten beschreven, vanwege bedenkelijke financiële prikkels en inadequate manieren van behandeling.
 27. Het aantal mensen wereldwijd dat vanwege de anti-corona-maatregelen onder werkloosheid, depressies of huiselijk geweld te lijden hebben, hebben een historisch hoogtepunt bereikt. Verschillende deskundigen zijn van mening dat de anti-corona-maatregelen meer leven zullen vergen dan het virus zelf. Volgens de VN lopen wereldwijd 1,6 miljard mensen het acute risico hun basis van bestaan te verliezen.
 28. NSA-klokkenluider Edward Snowden waarschuwde dat de “Corona-crisis” misbruikt zal worden voor een permanente uitbreiding van het globale surviellance-stelsel. De bekende viroloog Pablo Goldschmidt sprak van “wereldwijde mediaterreur” en “totalitaire maatregelen”. De Britse viroloog professor John Oxford sprak van een ‘media-epidemie’.
 29. Meer dan 600 wetenschappers hebben gewaarschuwd voor “nooit eerder vertoond monitoring van de samenleving” door middel van twijfelachtige apps voor het traceren van contacten. In sommige landen wordt dit contact-tracering al rechtstreeks door de geheime diensten uitgevoerd. Wereldwijd werden burgers gevolgd door drones en het kwam tot massaal politiegeweld.
 30. Uit een WHO-onderzoek uit 2019 naar maatregelen tegen grieppandemieën bleek dat ‘contact-tracking’ om medische redenen in geen geval aan te bevelen is. Desalniettemin zijn tracing-apps in verschillende landen al gedeeltelijk verplicht.
Zie ook
Categories: Tags: ,

Geef een reactie

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.