Multiple sclerose (MS) en cannabis

cannabis_bij_ziekte_en_aandoeningen_s

Multiple sclerose (MS) is een chronische degeneratieve ziekte van het centrale zenuwstelsel die ontsteking, spierzwakte en verlies van motorische coördinatie veroorzaakt. In de loop van de tijd worden MS-patiënten meestal permanent gehandicapt en in sommige gevallen kan de ziekte dodelijk zijn.
Bij jonge volwassenen is Multiple sclerose (MS) wereldwijd één van de meest voorkomende chronische neurologische aandoeningen. In België lijden naar schatting ruim 10.000 inwoners aan deze ziekte. In Nederland hebben meer dan 17.000 mensen MS. MS kan op elke leeftijd beginnen maar de eerste symptomen verschijnen over het algemeen tussen 20 en 40 jaar. Vrouwen worden om tot hiertoe onduidelijke reden 2 tot 3 keer vaker getroffen dan mannen. In België is MS de eerste en enige ziekte waarbij een arts cannabis mag voorschrijven wanneer de patiënt resistent blijkt voor conventionele therapiën. Helaas is cannabis nog niet verkrijgbaar in België en zijn Belgische patiënten aangewezen op de Transvaal apotheek in Den Haag. “Multiple sclerose (MS) en cannabis” verder lezen

Holistische kijk op gezondheid en ziekte.

Waarom worden we ziek en hoe worden we beter.

Mijn holistische overtuiging, mijn achtergrond en mijn ervaringen hebben onvermijdelijk tot gevolg om mijn lichaam te zien als een micro-kosmos. Een mens is een compleet ecosysteem op zich. Levend in een ecosysteem met alle levende wezens op aarde verbonden. Verbonden met het zichtbare en niet zichtbare en verbonden op niveau’s waar we geen notie van hebben. Alles is verbonden in één geheel. Een macro-kosmos dat voorbij de grenzen van ons universum gaat. En ver voorbij de grenzen van onze beperkte geest.

In dat micro-kosmos; het ecosysteem “de mens” leven beestjes en plantjes. 90% van dit ecosysteem bestaat uit bacterieën maar ook virussen en parasieten. De organismes in dit ecosysteem zijn onderdeel van ons imuunsysteem. Zo’n 80% van ons imuunsysteem zit in ons darmflora. Ons darmflora:

  • zorgt voor de vetering en opname van koolhydraten
  • produceert vitamines
  • zorgt voor opname van mineralen
  • elimineert toxinen
  • maakt onderscheid tussen pathogenen en niet schadelijke antigenen
  • maakt dat schadelijke bacterieën onder controle worden gehouden
  • ondersteunt in het aanmaken van antilichamen tegen pathogenen
  • voorziet ondersteuning aan het immuunsysteem TH-1

In de hedendaagse geneeskunde die sinds de start in de 19 eeuw niet veel veranderd is, kijkt men naar symptomen, plakt er een naamkaartje op en behandelt de symptonen met farmaceutische medicijnen. Met deze medicijnen worden er veranderingen in ons ecosysteem te weeg gebracht die verregaande gevolgen heeft op dit hele ecosysteem. Uiteindelijk weten/beseffen we niet wat we hier mee doen. “Holistische kijk op gezondheid en ziekte.” verder lezen

The Sacred Plant; Healing Secrets Exposed episode 1

Donderdag 8 juni 2017 kwam de eerste aflevering van een veel belovende serie uit. In de trailer deden ze enigszins geheimzinnig. Gedurende de introductie houden ze dat nog vol, maar de realisten onder ons, weten waar het over gaat. Cannabis is een god gegeven plant. Tijn van Herbs of the Gods kijkt mee! Ieder aflevering blijft 24  uur online. Je kan de docuserie aanschaffen om thuis te bekijken.

Registreer je om ook de docuseries te bekijken: The Sacred Plant 7-Day Docuseries

De eerste afleving kwam donderdag online deze duurde ruim anderhalf uur.
In deze introduceerde de host een stelling dat er een heilige plant bestaat die veel medicinale toepassingen heeft. Ze openbaarde dat het ging om de Cannabis Sativa. 12 artsen worden geintroduceerd die dagdagelijks met cannabis als medicijn werken. Er worden gebruikers/patienten van het heilige kruid getoond en de verschillende toepassingen worden genoemd. Mensen genezen van kanker en cannabis heeft veel baat bij auto-imuunziektes, crohn, parkison, glaucoom, adhd en add, depressie, angststoornissen, post traumatisch stresssyndroom, ms,  alzheimer, aids en de lijst is eindeloos en wordt alleen maar groter. “The Sacred Plant; Healing Secrets Exposed episode 1” verder lezen