Multiple sclerose (MS) en cannabis

cannabis_bij_ziekte_en_aandoeningen_s

Multiple sclerose (MS) is een chronische degeneratieve ziekte van het centrale zenuwstelsel die ontsteking, spierzwakte en verlies van motorische coördinatie veroorzaakt. In de loop van de tijd worden MS-patiënten meestal permanent gehandicapt en in sommige gevallen kan de ziekte dodelijk zijn.
Bij jonge volwassenen is Multiple sclerose (MS) wereldwijd één van de meest voorkomende chronische neurologische aandoeningen. In België lijden naar schatting ruim 10.000 inwoners aan deze ziekte. In Nederland hebben meer dan 17.000 mensen MS. MS kan op elke leeftijd beginnen maar de eerste symptomen verschijnen over het algemeen tussen 20 en 40 jaar. Vrouwen worden om tot hiertoe onduidelijke reden 2 tot 3 keer vaker getroffen dan mannen. In België is MS de eerste en enige ziekte waarbij een arts cannabis mag voorschrijven wanneer de patiënt resistent blijkt voor conventionele therapiën. Helaas is cannabis nog niet verkrijgbaar in België en zijn Belgische patiënten aangewezen op de Transvaal apotheek in Den Haag. “Multiple sclerose (MS) en cannabis” verder lezen