Cannabis en hersenkanker/hersentumor

cannabis_bij_ziekte_en_aandoeningen_s

De hersenen staan slechts in voor 2 % van het lichaamsgewicht, maar bevatten honderden miljarden cellen die verantwoordelijk zijn voor de intellectuele en sensibele functies. Ze zijn omringd door 3 beschermende membranen, de hersenvliezen. Alle delen van de hersenen en het zenuwstelsel die in de schedel liggen heten samen het “encephalon”. Om een aantal afzonderlijke delen daarvan te noemen: het cerebellum (de kleine hersenen) , de hersenstam, het diëncefalon en het cerebrum

Hersenen

Primaire hersenkanker of uitzaaiing?

Een hersenkanker kan ontstaan zijn in de hersenen (een primaire hersenkanker) maar het is ook mogelijk dat het een uitzaaiing is van een andere tumor (bv een borstkanker). In dat geval gaat het niet om hersentumoren en is de behandeling van deze uitzaaiingen afhankelijk van de kanker waaruit ze voortkomen.

We gaan het hier alleen over de “primaire” hersenkankers hebben.

Hersenkanker in cijfers

Rekening houdend met alle soorten hersenkankers registreert men in België ongeveer 800 en Nederland zo’n 1500 nieuwe gevallen per jaar.

Het aantal kankertumoren neemt toe met de leeftijd. Bij kinderen zijn hersenkankers, zelfs al zijn ze zeer zeldzaam, de tweede meest voorkomende soort van kanker, na leukemie.

Classificatie van hersenkankers

Gliale tumoren

De meest courante hersentumor komt uit de gliacellen (steuncellen) die rond de zenuwcellen zitten. Er zijn verschillende categorieën van gliale tumoren (gliomen). Het gaat bijvoorbeeld om astrocytomen, glioblastomen, oligodendrogliomen of ependymomen.

Andere hersentumoren

Andere vormen van hersenkanker komen niet uit gliacellen. Ze ontstaan in verschillende weefsels. Het gaat bijvoorbeeld om medulloblastomen, meningeomen, schwannomen of craniofaryngeomen.

Gliomen (tumoren in de hersenen) zijn vooral agressieve kwaadaardige vormen van kanker, vaak resulterend in de dood, binnen één tot twee jaar na diagnose. Er is geen genezing voor gliomen en de meeste beschikbare behandelingen bieden slechts een kleine symptomatische verlichting.

Een overzicht van de moderne wetenschappelijke literatuur onthult talrijke preklinische studies, enkele case-reports en één gecontroleerde klinische studie die het vermogen van cannabinoïden aantoont om te werken als antineoplastische middelen, met name op glioma-cellijnen.

Een PubMed-zoekopdracht in januari 2018 voor gepubliceerde wetenschappelijke artikelen in de laatste 25 jaar met het woord “cannabis” onthulde 12557 resultaten. Zoek op “cannabis or cannabinoid” en de resultaten nemen toe tot 28167 artikelen. Dat is een gemiddelde van meer dan drie wetenschappelijke publicaties per dag in de afgelopen 25 jaar! In het jaar 2017 werden er gemiddeld 7 artikelen per dag gepubliceerd op PubMed. Deze cijfers illustreren niet alleen de hedendaagse wetenschappelijke interesse en financiële investering om meer te begrijpen over cannabis en zijn componenten, maar ze benadrukken ook de noodzaak van kwaliteitsbeoordelingen en samenvattingen zoals u op onze website kunt vinden.

Emerging Clinical Applications for Cannabis and Cannabinoids - A Review of the latest Scientific Literature

Vertaald uit “Emerging Clinical Applications for Cannabis and Cannabinoids – A Review of the latest Scientific Literature ” en was samengesteld en beschikbaar gemaakt door de goede mensen van NORML » Library » Recent Research on Medical Marijuana »Gliomas/Cancer

Onder redactie van Paul Armentano, NORML Deputy Director with Greg Carter, M.D., Dustin Sulak, D.O., and Estelle Toby Goldstein, M.D.

http://norml.org/library/item/gliomascancer#60

In de septemberuitgave van het tijdschrift FEBS Letters, verschenen onderzoekers van de Complutense Universiteit in Madrid, School of Biology, voor het eerst dat delta-9-THC apoptose (geprogrammeerde celdood) in glioomcellen in kweek induceerde. 1 Onderzoekers volgden hun eerste bevindingen in 2000 en meldden dat de toediening van zowel THC als de synthetische cannabinoïde agonist WIN 55,212-2 “een aanzienlijke regressie van kwaadaardige gliomen” bij dieren veroorzaakte. 2 Onderzoekers bevestigden opnieuw het vermogen van cannabinoïden om de groei van glioomtumoren in dieren te remmen in 2003. 3 [3]

Italiaanse onderzoekers meldden datzelfde jaar eveneens dat de niet-psychoactieve cannabinoïde cannabidiol (CBD) de groei van verschillende menselijke glioomcellijnen in vivo en in vitro remde op een dosisafhankelijke manier. In de november-uitgave van Journal of Pharmacology en Experimental Therapeutics Fast Forward concludeerden de onderzoekers: “Niet-psychoactieve CBD … produceert een significante antitumoractiviteit zowel in vitro als in vivo, wat duidt op een mogelijke toepassing van CBD als een antineoplastisch middel. ” 4

In 2004 rapporteerden Guzman en collega’s dat cannabinoïden de groei van glioomtumoren in dieren en in menselijke glioblastoma multiforme (GBM) tumormonsters remden door de morfologie van het bloedvat te veranderen (bijvoorbeeld VEGF-routes). In de uitgave van Cancer Research van augustus 2004 concludeerden de onderzoekers: “Het huidige laboratorium en klinische bevindingen vormen een nieuw farmacologisch doelwit voor op cannabinoïden gebaseerde therapieën.” 5

Onderzoekers van het California Pacific Medical Center Research Institute meldden dat de toediening van THC aan menselijke glioblastoma multiforme cellijnen de proliferatie van kwaadaardige cellen verlaagde en celdood sneller induceerde dan de toediening van de synthetische cannabinoïde agonist WIN 55,212-2. Onderzoekers merkten ook op dat THC selectief kwaadaardige cellen targette en gezonde cellen op een meer diepgaande manier negeerde dan het synthetische alternatief. 6 Een afzonderlijk preklinisch onderzoek meldde dat de gecombineerde toediening van THC en het farmaceutische middel temozolomide (TMZ) “verbeterde autofagie” (geprogrammeerde celdood) in hersentumoren die resistent zijn tegen conventionele behandelingen tegen kanker. 7

Guzman en collega’s hebben ook gemeld dat THC-toediening terugkerende multiforme tumorgroei van glioblastoom vermindert bij sommige patiënten die gediagnosticeerd zijn met terugkerende GBM. In de eerste klinische pilootstudie waarin het gebruik van cannabinoïden en GBM werd beoordeeld, ontdekten onderzoekers dat de intratumorale toediening van THC geassocieerd was met verminderde tumorcelproliferatie bij twee van de negen proefpersonen. “Het eerlijke veiligheidsprofiel van THC, samen met de mogelijke anti-proliferatieve werking op tumorcellen die hier en in andere onderzoeken worden vermeld, kan de basis vormen voor toekomstige proeven gericht op het evalueren van de potentiële antitumorale activiteit van cannabinoïden,” concludeerden onderzoekers. 8 Verschillende andere onderzoekers hebben onlangs ook gepleit voor verdere exploratie van op cannabis gebaseerde therapieën voor de behandeling van glioom. 9 10 11 Een casusrapport, gepubliceerd in 2011 in het tijdschrift van de International Society for Pediatric Neurosurgery, documenteert ook de spontane regressie van resterende hersentumoren bij twee kinderen samenvallend met het gebruik van cannabis bij de proefpersonen. 12

Naast het vermogen van cannabinoïden om glioomcellen te matigen, tonen afzonderlijke preklinische onderzoeken aan dat cannabinoïden en endocannabinoïden ook de proliferatie van andere verschillende kankercellijnen kunnen remmen, 13 14 waaronder borstcarcinoom, 15 16 17 18 19 prostaatcarcinoom, 20 21 22 23 24 colorectaal carcinoom, 25 26 gastrisch adenocarcinoom, 27 huidcarcinoom, 28 leukemiecellen, 29 30 31 32 33 neuroblastoom, 34 35 longcarcinoom, 36 37 baarmoedercarcinoom, 38 schildklierepithelioma, 39 pancreatisch adenocarcinoom, 40 41 cervixcarcinoom, 42 43 44 mondkanker, 45 galwegkanker (cholangiocarcinoom), 46 urologische kankers, 47 en lymfoom. 48 49. In sommige gevallen is verbeterde antikankerwerking gerapporteerd wanneer verschillende cannabinoïden in combinatie worden toegediend, in plaats van apart geïsoleerd. 50 51 Een casusrapport uit 2013 in het tijdschrift Case Reports in Oncology meldt ook succesvolle behandeling met cannabis extracten bij een 14-jarige patiënt met de diagnose van een agressieve vorm van acute lymfatische leukemie. 52 Populatiestudies rapporteren ook een omgekeerde relatie tussen cannabisgebruik en de prevalentie van verschillende soorten kanker, waaronder longkanker, 53 hoofd- halskanker 54 en blaaskanker. 55

Deskundigen erkennen dat er “solide wetenschappelijke bewijzen bestaan ​​die ondersteunen dat cannabinoïden een opmerkelijke anti-kankeractiviteit vertonen in preklinische modellen van kanker” 56 en dat cannabinoïden op een dag “een nieuwe klasse van kankerbestrijdingsmiddelen kunnen vertegenwoordigen die de groei van kanker vertragen en angiogenese en de metastatische verspreiding van kankercellen remmen. ” 57 58 Momenteel prevaleert het gebruik van medicinale cannabis bij patiënten met verschillende soorten kanker, hoewel velen zeggen dat ze “…informatie wensen over medicinale cannabis, echter niet krijgen tijdens hun behandelingen bij oncologische zorgverstrekkers. ” 59 Ondanks het ontbreken van klinische onderzoeken, beschrijven “overvloedige anekdotische rapporten opmerkelijke reacties op cannabis als anti-kanker-middel bij patienten, vooral wanneer het oraal wordt ingenomen als een krachtig concentraat. … Menselijke onderzoeken moeten worden uitgevoerd om kritieke vragen te behandelen die verband houden met de voorgaande effecten. ” 60

Aanvullende links over onderzoek aangaande Medicinale Cannabis en Hersenkanker

Voetnoten

 1. Guzman et al. 1998. Delta-9-tetrahydrocannabinol induces apoptosis in C6 glioma cellsFEBS Letters 436: 6-10.
 2. Guzman et al. 2000. Anti-tumoral action of cannabinoids: involvement of sustained ceramide accumulation and extracellular signal-regulated kinase activationNature Medicine 6: 313-319.
 3. Guzman et al. 2003. Inhibition of tumor angiogenesis by cannabinoidsThe FASEB Journal 17: 529-531.
 4. Massi et al. 2004. Antitumor effects of cannabidiol, a non-psychotropic cannabinoid, on human glioma cell lines.Journal of Pharmacology and Experimental Therapeutics Fast Forward 308: 838-845.
 5. Guzman et al. 2004. Cannabinoids inhibit the vascular endothelial growth factor pathways in gliomas (PDF).Cancer Research 64: 5617-5623.
 6. Allister et al. 2005. Cannabinoids selectively inhibit proliferation and induce death of cultured human glioblastoma multiforme cellsJournal of Neurooncology 74: 31-40.
 7. Torres et al. 2011. A combined preclinical therapy of cannabinoids and Temozolomide against gliomaMolecular Cannabis Therapeutics 10: 90.
 8. Guzman et al. 2006. A pilot clinical study of delta-9-tetrahydrocannabinol in patients with recurrent glioblastoma multiformeBritish Journal of Cancer 95: 197-203.
 9. Parolaro and Massi. 2008. Cannabinoids as a potential new drug therapy for the treatment of gliomasExpert Reviews of Neurotherapeutics 8: 37-49.
 10. Galanti et al. 2007. Delta9-Tetrahydrocannabinol inhibits cell cycle progression by downregulation of E2F1 in human glioblastoma multiforme cellsActa Oncologica 12: 1-9.
 11. Calatozzolo et al. 2007. Expression of cannabinoid receptors and neurotrophins in human gliomasNeurological Sciences 28: 304-310.
 12. Foroughi et al. 2011. Spontaneous regression of septum pellucidum/forniceal pilocytic astrocytomas — possible role of cannabis inhalation. Child’s Nervous System 27: 671-679.
 13. Turgeman and Bar-Sela. 2017. Cannabis use in palliative oncology: A review of the evidence for popular indicationsThe Israel Medical Association Journal 19: 85-88.
 14. Pokrywka et al. 2016. Cannabinoids – a new weapon against cancer? Phmd.pl 70: 1309-1320.
 15. Cafferal et al. 2006. Delta-9-Tetrahydrocannabinol inhibits cell cycle progression in human breast cancer cells through Cdc2 regulationCancer Research 66: 6615-6621.
 16. Di Marzo et al. 2006. Anti-tumor activity of plant cannabinoids with emphasis on the effect of cannabidiol on human breast carcinomaJournal of Pharmacology and Experimental Therapeutics Fast Forward 318: 1375-1387.
 17. De Petrocellis et al. 1998. The endogenous cannabinoid anandamide inhibits human breast cancer cell proliferationProceedings of the National Academy of Sciences of the United States of America 95: 8375-8380.
 18. McAllister et al. 2007. Cannabidiol as a novel inhibitor of Id-1 gene expression in aggressive breast cancer cells.Molecular Cancer Therapeutics 6: 2921-2927.
 19. Cafferal et al. 2010. Cannabinoids reduce ErbB2-driven breast cancer progression through Akt inhibitionMolecular Cancer 9: 196.
 20. Sarfaraz et al. 2005. Cannabinoid receptors as a novel target for the treatment of prostate cancerCancer Research 65: 1635-1641.
 21. Mimeault et al. 2003. Anti-proliferative and apoptotic effects of anandamide in human prostatic cancer cell linesProstate 56: 1-12.
 22. Ruiz et al. 1999. Delta-9-tetrahydrocannabinol induces apoptosis in human prostate PC-3 cells via a receptor-independent mechanismFEBS Letters 458: 400-404.
 23. Ramos and Bianco. 2012. The role of cannabinoids in prostate cancer: Basic science perspective and potential clinical applicationsJournal of Urology 28: 9-14.
 24. DePetrocellis et al. 2013. Non-THC cannabinoids inhibit prostate carcinoma growth in vitro and in vivo: pro-apoptotic effects and underlying mechanismsBritish Journal of Pharmacology 168: 79-102.
 25. Pastos et al. 2005. The endogenous cannabinoid, anandamide, induces cell death in colorectal carcinoma cells: a possible role for cyclooxygenase-2Gut 54: 1741-1750.
 26. Aviello et al. 2012. Chemopreventive effect of the non-psychotropic phytocannabinoid cannabidiol on experimental colon cancerJournal of Molecular Medicine 90: 925-934.
 27. Di Marzo et al. 2006. op. cit.
 28. Casanova et al. Inhibition of skin tumor growth and angiogenesis in vivo by activation of cannabinoid receptors. 2003. Journal of Clinical Investigation 111: 43-50.
 29. Powles et al. 2005. Cannabis-induced cytotoxicity in leukemic cell linesBlood 105: 1214-1221.
 30. Jia et al 2006. Delta-9-tetrahydrocannabinol-induced apoptosis in Jurkat leukemic T cells in regulated by translocation of Bad to mitochondriaMolecular Cancer Research 4: 549-562.
 31. Liu et al. 2008. Enhancing the in vitro cytotoxic activity of Ä9-tetrahydrocannabinol in leukemic cells through a combinatorial approachLeukemia and Lymphoma 49: 1800-1809.
 32. Scott et al. 2013. Enhancing the activity of cannabidiol and other cannabinoids in vitro through modifications to drug combinations and treatment schedules 33: 4373-4380.
 33. Kampa-Schittenhelm et al. 2016. Dronabinol has preferential antileukemic activity in acute lymphoblastic and myeloid leukemia with lymphoid differentiation patternsBMC Cancer.
 34. Manuel Guzman. 2003. Cannabinoids: potential anticancer agents (PDF)Nature Reviews Cancer 3: 745-755.
 35. Marcu et al. 2010. Cannabidiol enhances the inhibitory effects of delta9-tetrahydrocannabinol on human glioblastoma cell proliferation and survivalMolecular Cancer Therapeutics 9: 180-189.
 36. Guzman. 2003 op. cit.
 37. Preet et al. 2008. Delta9-Tetrahydrocannabinol inhibits epithelial growth factor-induced lung cancer cell migration in vitro as well as its growth and metastasis in vivoOncogene 10: 339-346.
 38. Manuel Guzman. 2003. Cannabinoids: potential anticancer agents (PDF)Nature Reviews Cancer 3: 745-755.
 39. Baek et al. 1998. Antitumor activity of cannabigerol against human oral epitheloid carcinoma cellsArchives of Pharmacal Research: 21: 353-356.
 40. Carracedo et al. 2006. Cannabinoids induce apoptosis of pancreatic tumor cells via endoplasmic reticulum stress-related genesCancer Research 66: 6748-6755.
 41. Michalski et al. 2008. Cannabinoids in pancreatic cancer: correlation with survival and painInternational Journal of Cancer 122: 742-750.
 42. Ramer and Hinz. 2008. Inhibition of cancer cell invasion by cannabinoids via increased cell expression of tissue inhibitor of matrix metalloproteinases-1Journal of the National Cancer Institute 100: 59-69.
 43. Sindiswa and Motadi. 2016. Cannabidiol rather than cannabis sativa extracts inhibit cell growth and induce apoptosis in cervical cancer cellsBMC Complimentary and Alternative Medicine 16: 336.
 44. Lukhele and Motadi. 2016. Cannabidiol rather than cannabis sativa extracts inhibit cell growth and cervical cancer cellsBMC Complimentary and Alternative Medicine 16: 335.
 45. Whyte et al. 2010. Cannabinoids inhibit cellular respiration of human oral cancer cellsPharmacology 85: 328-335.
 46. Leelawat et al. 2010. The dual effects of delta(9)-tetrahydrocannabinol on cholangiocarcinoma cells: anti-invasion activity at low concentration and apoptosis induction at high concentrationCancer Investigation 28: 357-363.
 47. Gandhi et al. Systematic review of the potential role of cannabinoids as antiproliferative agents for urological cancersCanadian Urological Association Journal 11: 3-4.
 48. Gustafsson et al. 2006. Cannabinoid receptor-mediated apoptosis induced by R(+)-methanandamide and Win55,212 is associated with ceramide accumulation and p38 activation in mantle cell lymphomaMolecular Pharmacology 70: 1612-1620.
 49. Gustafsson et al. 2008. Expression of cannabinoid receptors type 1 and type 2 in non-Hodgkin lymphoma: Growth inhibition by receptor activationInternational Journal of Cancer 123: 1025-1033.
 50. Torres et al. 2011.op. cit.
 51. Scott et al. 2013. op. cit.
 52. Singh and Bali. 2013. Cannabis extract treatment for terminal acute lymphoblastic leukemiaCase Reports in Oncology 6: 585-592.
 53. Washington Post. May 26, 2006. “Study finds no cancer-marijuana connection.”
 54. Liang et al. 2009. A population-based case-control study of marijuana use and head and neck squamous cell carcinomaCancer Prevention Research 2: 759-768.
 55. Thomas et al. 2015. Association between cannabis use and the risk of bladder cancer: Results from the California Men’s Health StudyUrology 85: 388-393.
 56. Velasco et al. 2015. The use of cannabinoids as anticancer agentsProgress in Neuro-Psychopharmacology and Biological Chemistry. 64: 259-266.
 57. Natalya Kogan. 2005. Cannabinoids and cancerMini-Reviews in Medicinal Chemistry 5: 941-952.
 58. Sarafaraz et al. 2008. Cannabinoids for cancer treatment: progress and promiseCancer Research 68: 339-342.
 59. Pergam et al. 2017. Cannabis use among patients at a comprehensive cancer center in a state with legalized medicinal and recreational useCancer [online ahead of print].
 60. Donald Abrams. 2016. Integrating cannabis into clinical careCurrent Oncology 23: S8-S14.

Geef een reactie

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.